.: galerija

Sadržaj ove e-galerije čini sakupljen materijal [ fotografija, crteža, slikarskih radova i videa ] koji je dostupan na internetu, a direktno ili indirektno se veže za Austin Osman Sparea. Materijal je prezentiran bez obzira na kvalitetu da bi se mogao steći bolji uvid u Spareov rad i naslijeđe, za osobna proučavanja. Mnoge stvari nisu prikazane radi zaštite autorskih prava.

| I. Fotografije AOS-a | II. Radovi AOS-a | III. Radovi Inspirirani AOS-om | IV. Video |

I. Fotografije AOS-a

Za online galeriju zaštićenih fotografija AOS-a klikni:
[ gettyimages - Hulton Archive ]

II. Radovi AOS-a

"Zbirka njegovih crteža tek će postati kult."
- Kenneth Grant

Ja kao Hitler Ja kao Hitler Totem [1953] Totem [1953] Totem [1953] Totem [1953] Totem [1953]

Za online galeriju zaštićenih radova AOS-a klikni:
[ The Bridgeman Art Library ]
[ Henry Boxer Gallery ]